×

Gemeente Leiden heeft besloten om een intentieovereenkomst aan te gaan met Jobo Vastgoed B.V. voor de herontwikkeling van Pesthuislaan 8. Dit besluit markeert een belangrijke stap in de revitalisering van het gebied en is een positieve ontwikkeling voor zowel de lokale gemeenschap als de betrokken partijen.

Jobo Vastgoed B.V., die in opdracht van de commanditaire vennootschap familie van Dijk II C.V. de plannen ontwikkelt, heeft ambitieuze plannen om het huidige gebouw aan Pesthuislaan 8 te slopen en op die locatie een modern pand te realiseren in de Life, Science & Health sector met aanzienlijk meer vierkante meters bruto vloeroppervlak (m² bvo). De herontwikkeling van Pesthuislaan 8 zal niet alleen bijdragen aan de stedelijke vernieuwing en verbetering van de infrastructuur, maar ook aan de economische groei en werkgelegenheid in de regio.

De intentieovereenkomst tussen de gemeente en Jobo Vastgoed B.V. vormt de basis voor een nauwe samenwerking en de verdere uitwerking van het project. In de overeenkomst worden essentiële randvoorwaarden en uitgangspunten vastgelegd, ook worden de stappen die genomen moeten worden omschreven en wie er verantwoordelijk voor is. Dit zorgt voor de transparantie en wettelijke zekerheid die nodig zijn om de herontwikkeling van Pesthuislaan 8 op een doeltreffende en verantwoorde manier te realiseren.

Na de gedetailleerde uitwerking van de plannen en alle noodzakelijke procedures wordt de intentieovereenkomst opgevolgd door een definitieve overeenkomst voor de (her)uitgifte in erfpacht. Hiermee wordt de basis gelegd voor de concrete realisatie van het project en het toekomstige beheer van het pand.

Gemeente Leiden is enthousiast over de samenwerking met Jobo Vastgoed B.V. en ziet de herontwikkeling van Pesthuislaan 8 als een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling en groei van de stad en het Leiden Bio Science Park. Het project zal niet alleen resulteren in moderne, functionele ruimtes, maar ook in een positieve impuls voor de lokale economie en leefomgeving. De komende maanden worden besteed aan het nader uitwerken van de plannen en het vervolgproces.  

Op zoek naar een betrouwbare en betrokken bouwonderneming? Dan bent u bij Jobo de Bouwers aan het juiste adres. Opgericht in 1975 is ons familiebedrijf thuis in nieuwbouw, renovatie, restauratie en verbouw.
Maar ook projectontwikkeling en herbestemming behoren tot onze activiteiten. Onze kracht? We komen afspraken na en hebben uitsluitend vakmensen met hart voor de zaak in dienst.

© Copyright 2024 Jobo de Bouwers